Издание:

Николай Хайтов. Ламята

 

Редактор: Георги Стоянов

Коректор: Юлия Шопова

Технически редактор: Стефка Иванова

Художник: Любен Зидаров

Художествен редактор: Красимира Златанова

Технически редактор: Васко Вергилов

Коректор: Надежда Генчева

Страници: 159

 

Издателство „Христо Данов“ — Пловдив

Печатница „Димитър Благоев“ — Пловдив

 

Дадена за набор на 18.05.1970 г

Подписана за печат на 16.07.1970 г

Изд. номер 715, Формат 84/108/32

Издателски коли 7,60 Печатни коли 10

Литературна група 4-ти Тираж 30080

Темат. номер 1763

Цена: 0,71 лв. — неподвързана 0,77 лв. — подвързана