Съдържание

Малкият водолаз 5,5

fb2.zip epub txt.zip sfb.zip


Информация

Издание:

Дончо Цончев

Малкият водолаз

 

Редактор: Христиана Василева

Художник: Михалис Гарудис

Художествен редактор: Тончо Тончев

Технически редактор: Георги Иванов

Коректор: Маргарита Маркова

 

Дадена за набор на 4.III.1970 година

Излязла от печат на 18.X.1970 година

Поръчка №249. Тираж 20 000. Формат 1/16 65/92

Печатни коли 6. Цена 0,53 лева

 

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС, София, 1970

ДПК „Димитър Благоев“, София

История

  1. — Добавяне

Библиоман