Издание:

Велики химици

Том четвърти

Доц. Калоян Русев Манолов

Рецензент: Михай В. Христов

Зав. редакция: Маргарита Радева

Редактор I. издание: Лена Недялкова

Редактор II. издание: Веселина Ковачева

Художник на корицата: Кънчо Кънев

Художник на илюстрациите: Владимир Коновалов

Художник-оформител: Кънчо Кънев

Художник-редактор: Добрина Мишева

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Стефка Прокопова

Българска. Издание II.

Дадена за набор на 24.XII.1982 г.

Подписана за печат на 6.VI.1983 г.

Излязла от печат на 28.VI.1983 г.

Формат 70/100/32. Тираж 4000 + 105.

Държавно издателство „Народна просвета“ — София

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София