Социалната революция принуждава Бърти Устър да вземе спешни мерки. Той се записва в училище, където се обучава сам да кърпи чорапите си, сам да лъска ботушите си, да оправя леглото си и да си забърква омлет.

Временната раздяла кара Джийвс да предложи услугите си на лорд Роастър — друг Търтей, затънал в смрадливата тиня.

И щастливите завършеци не закъсняват.

Съдържание

Джийвс запретва ръкави 5

Ring for Jeeves,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

П. Г. Удхаус. Джийвс запретва ръкави

Английска, първо издание

Превод: Красимира Маврова

Редактор: Станислава Попова

Художник: Борил Караиванов

Предпечатна подготовка: Цветанка Атанасова

Корицата е изработена със съдействието на рекламна агенция „Агора“

Формат: 84/108/32

Печатни коли: 12

Печат „Димитър Благоев — 2“ ЕООД — София

ИК „Кронос“, 1998 г.

ISBN: 954-8516-33-0

История

  1. — Добавяне

Библиоман