Анастас Разбойников
Градъ Созополъ

(и лѣтуването на пловдивската детска колония)

Издание:

Ат. Сп. Разбойниковъ. Градъ Созополъ и лѣтуването на пловдивската детска колония

Български Народенъ Морски Сговоръ, Пловдивски клонъ

Печатница Хр. Г. Дановъ — Пловдивъ. 24 (1927.).