Криминалният роман в литературата е нещо като патологията в медицината. Изучава човешкия организъм чрез болестните състояния и процеси в този организъм. Най-добрите произведения на криминалния жанр на Запада са отражение на едно общество, на неговите язви. Те безпощадно критикуват капиталистическите нрави, вътрешните машинации на това общество, връзката между престъпленията и политическия свят.

Много енергия влагат младият доктор Олдфийлд, инспектор Бланди, вещият криминалист доктор Торндайк, за да разкрият загадката, подсказана от глинената статуетка на маймуна. Нейният създател изчезва при неясни обстоятелства от собственото си ателие. Не могат да помогнат в търсенето нито съпругата му, нито господин Боулс, който ползува същото ателие, но също е изчезнал. Следи от арсеник, чужд бастун на закачалката, произведения на модерното изкуство — накъде ли трябва да се насочат усилията на тримата?

4,3 Глинената маймуна
The Stoneware Monky,


Издание:

Остин Фриман. Глинената маймуна

Английска. Първо издание

ИК „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1984

Редактор: Иванка Савова, Богомил Райнов

Коректор: Жанета Желязкова, Надя Костуркова