6 Хей


Издание:

Добри Немиров. Когато бях малък

Разкази

 

Съставител: Симеон Янев

Редактор: Албена Янкова

Художник: Кирил Гюлеметов

Художествен редактор: Йова Чолакова

Технически редактор: Георги Нецов

Коректор: Невена Николова

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Редакционна колегия: Ваня Филипова, Рашел Барух, Юлиан Йорданов

 

Код 11 95373/6010-2-89

Българска. Първо издание. Дадена за набор X.1988. Подписана за печат III.1989. Излязла от печат IV.1989. Формат 16/60/90. Тираж 62 117. Издателски коли 13,50. Печатни коли 13,50. УИК 11,44. Цена 1,25 лв.

 

Държавно издателство „Отечество“, София, 1989

Печатница „Г. Димитров“, София