Иван Унджиев, Никола Кондарев
Апостолът (Страници от писмата на Васил Левски)

Съдържание

Апостолът 6

fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Апостолът. Страници от писмата на Васил Левски

Съставили: проф. Иван Унджиев и проф. Никола Кондарев

Редактор: Петър Япов

Художник: Петър Кръстев

Технически редактор: Цветанка Николова

Коректор: Вера Кожухарова

Държавно военно издателство, София, 1971

Формат 59×84/16 Дадена за печат на 8.I.1971 г.

ЛГ-ІІ/12 Подписана за печат на 6.II.1971 г.

Печатни коли 13 Издателски коли 10,80

Техн. поръчка № 482 Издателска поръчка № 149 Цена 1 лв.

Печатница на Държавното военно издателство

История

  1. — Добавяне

Библиоман