В тази книга Жул Верн разгъва живо и увлекателно богатата история на научните географски открития през XVIII век. Образите на повече или по-малко известни нам велики пътешественици, учени и изследователи израстват пред погледа ни със забележителна яркост, защото авторът е успял да види и разкрие интересната закономерност между психическия им облик и техните исторически дела.

Богатството на фактическия материал, голямата научна стойност и интересните картини, възсъздаващи вълнуващи сцени от преживяванията на откривателите на нови земи — всичките тия качества говорят за високите постижения на повествованието и правят книгата желано и приятно четиво за всеки любознателен читател. Ние се запознаваме с изключителната всеотдайност на науката и неизчерпаемата енергия на неуморния капитан Кук, най-великият от всички пътешественици на Англия, научаваме за откритията на френските мореплаватели през XVIII век, проследяваме делата на изследователите на Африка и Азия и пр.

Книгата не само ни дава много полезни и интересни знания за морските пътешественици — тя открива и безкрайни възможности за въображението, за мечти по красотата и хуманността на научния подвиг.

Съдържание

Великите мореплаватели на XVIII век 5,4

Les grands navigateurs du XVIII siecle,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Жул Верн. Великите мореплаватели на 18-ти век

Френска, второ издание

Редактор: Петър Алипиев

Художник: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректори: Елена Върбанова, Мария Филипова, Светла Димитрова

 

Формат 32/84х108

Дадена за набор на 30.VIII.1978 г.

Подписана за печат на 26.X.1978 г.

Излязла от печат на 15.XI.1978 г.

Печ. коли 34 Изд. коли 28,56 Изд. №1223

Цена 1,87 лв.

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

ДП „Стоян Добрев-Странджата“ — Варна, Пор. №697

История

  1. — Добавяне