В бъдеще, в което зловещи организации замислят повсеместно унищожение…

В свят, в който властта вече не е в ръцете на народите…

ХАОСЪТ НАСТЪПВА

Целта на съществуването на тайната организация, известна като Спиралата, е да води сенчеста война срещу фанатиците и незаконните режими с различни вероизповедания и убеждения. Безжалостна и неудържима, Спиралата провежда тайни операции в целия свят в безкрайна битка за оцеляването на човечеството.

Но сега Картър, най-коравият агент в Спиралата, е изправен пред ново и страховито предизвикателство. Светът е заложник на създателите на нова и опустошителна машина, способна да предизвика сеизмична катастрофа, земетресения и изригвания в глобален мащаб.

Издание

Анди Ремик. Земетръс

Американска, първо издание

Превод: Анна Христова

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“

Компютърна обработка: Иванка Нешева

Формат: 84/108/32

Печатни коли: 30

ИК „Бард“ ООД, 2006 г.

ISBN–10: 954–585–728–5

ISBN–13: 978–954–585–728–7