Безсмъртният Хенрик Сенкевич е роден на 4 май 1846 г. в малкото село Воля Окшейска, в Полесието. Произхожда от шляхтишко семейство. Расте в среда със здрави патриотични и борчески традиции. Майка му е близка родственица на големия полски историк Йоаким Лелевел.

Сенкевич пътува из Европа, Америка и Африка. В трилогията „С огън и меч“, „Потоп“ и „Пан Володийовски“ основава своето изображение на проучени документи, но в същото време го изгражда върху много и разнообразни обществено-политически и лични конфликти, любовни преживявания, дворцови интриги, героични приключения. Сенкевич възкресява онази любов към отечеството, която е характерна за великите полски романтици от първата половина на XIX в.

В днешното наше смутно време на национален нихилизъм несъмнено трилогията на великия писател ще бъде дълбоко почувствана от всяко истински родолюбиво и отворено за дръзновени приключения българско сърце — казваме дръзновени приключения, защото трилогията се чете на един дъх благодарение на наситените с приключенско напрежение сюжети.

5,6 С огън и меч
Ogniem i mieczem,


Издание:

Хенрик Сенкевич. С огън и меч. Книга първа

Книга първа от трилогията

Полска, второ издание

Преводач: Димитър Икономов

Редактор: Стефан Илчев

Коректори: Магдалена Атанасова, Катя Илиева

Художник: Лили Басарева

На корицата — фрагмент от картина (1898) на художника Юлиуш Косак „Пан Пашек при Ляховичи“ (1660)

ИК „Тренев & Тренев“ — София, 1992 г.