Съдържание

Велики химици 6

fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Велики химици. Том първи

доц. Калоян Русев Манолов

Рецензенти: Рада Николова, Димитър Трендафилов

Редактор I. издание: Гергина Тумбева

Редактор II. издание: Веселина Ковачева

Художник на корицата: Кънчо Кънев

Художник на илюстрациите: Владимир Коновалов

Художник-оформител: Кънчо Кънев

Художник-редактор: Маглена Константинова

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Антония Николова

Българска. Издание II.

Формат 70/100/32. Печ. коли 20. Изд. коли 12,96. Тираж 5400 + 105.

Държавно издателство „Народна просвета“ — София

Държавна печатница „Тодор Димитров“ — София

История

  1. — Добавяне

Библиоман