Убийството — Питър Флеминг

Конецът — Анелия Ерменкова

Акелдама — Ивайло Шонов

Пак и пак — Рафаел Леферти

Честна игра — Джон Кортес

Черно и бяло — Мариан Зимар Брадли

Стените — Зена Хендерсън


Издание:

„Върколак“ — невероятни истории, брой 5 от 1999 г.

 

Редактор: Агоп Мелконян

Издател: Олег Чернев

Илюстрации: Христо Брайков

Компютърен набор: Едуард Мелконян

Издателска къща „Ерато“ и „Оларт“

Предпечатна подготовка и печат: РИК „Елиана-2000“ ООД

цена 1200 лв.