Съдържание

Залата на огледалата — Фредрик Браун

Свидетелят — Хелен Нилсен

Руска рулетка — Димитър В. Димитров

Оцелелите — Борислав Бонев

Не отваряй гроба си! — Владимир Карафезиев

Трябва да копаем — Джеф Хелър

Намаляваща поредица — Лари Нивън

Награда за риска — Робърт Шекли

Млада кръв — Сидни Баундс

Пясъчна треска — А. и Б. Стругацки


Информация

Издание:

„Върколак“ — невероятни истории, брой 9 от 1998 г.

 

Редактор: Агоп Мелконян

Издател: Олег Чернев

Илюстрации: Христо Брайков

Компютърен набор: Виктор Мелконян

Издателска къща „Ерато“ и „Оларт“

Предпечатна подготовка и печат: РИК „Елиана-2000“ ООД

цена 1200 лв.

История

  1. — Добавяне (във формат DjVu)

Библиоман