Правя каквото каже Теди — Хари Харисън

Диалогът — Леонид Панасенко

Архангел — Ивайло Иванов

Очевидец — Робърт Артър

Доларът на Джон Джонс — Хенри Килър

Силата на навика — Айзък Азимов

Наблюдателят — Клифърд Саймък

Сенки — Сам Лундвал


Издание:

„Върколак“ — невероятни истории, брой 7 от 1998 г.

 

Редактор: Агоп Мелконян

Издател: Олег Чернев

Илюстрации: Христо Брайков

Компютърен набор: Виктор Мелконян

Издателска къща „Ерато“ и „Оларт“

Предпечатна подготовка и печат: РИК „Елиана-2000“ ООД

цена 1200 лв.