Близнаците — Марко Делиберто

Поне малко зелено — Фредрик Браун

Принцът и ламята — Радослав Саров

Игра на убийство — Ян Екстрьом

Трупът до масата — Самюъл Х. Адамс

Фургонът — Кристиан Льору

Странната книга — Джилбърт Честертън

Хомункулус — Святослав Логинов

Звездата — Артър Кларк


Издание:

„Върколак“ — невероятни истории, брой 6 от 1998 г.

 

Редактор: Агоп Мелконян

Издател: Олег Чернев

Илюстрации: Христо Брайков

Предпечат: Виктор Мелконян

Издателска къща „Ерато“ и „Оларт“

Печат: РИК „Елиана-2000“ ООД

цена 1200 лв.