За Иван, който искаше да излезе — Любен Дилов

Горска душа — Преслава Кирова

Мъченичество — Симеон Симов

Тъмните конници — Елица Стоянова

Жълто — Петър Кърджилов

Никакъв изход от Дивино — Красимир Крантов

Торта с изненада — Елена Павлова

Въображение — Милена Авонеди

Сенки от плът — Агоп Мелконян


Издание:

„Върколак“ — невероятни истории, брой 5 от 1998 г.

 

Издателски екип: Агоп Мелконян, Олег Чернев, Петър Кърджилов

Илюстрации: Христо Брайков

Предпечат: Виктор Мелконян

Издателска къща „Ерато“ и „Оларт“

Печат: РИК „Елиана-2000“ ООД

цена 1200 лв.