5,2 Великани на животинския свят
Великани на животинския свят,


Издание:

Димо Божков. Великани на животинския свят

Първо издание

 

Рецензенти: Михаил Йосифов, Господин Свещаров

Редактор: Евгени Ганчовски

Художник: Текла Алексиева

Черно-бели рисунки: Румен Ракшиев

Художествен редактор: Богдан Мавродинов

Технически редактор: Анастасия Константинова

Коректори: Анна Среброва, Евгения Веселинова

Излязла от печат през март 1986

Печатни коли 12,50 Издателски коли 14,58

Издателски № 26227 Формат 70/90/16 Тираж 32 110

Код 02/9532753332/2540–28–86

Издателство Наука и изкуство

Печатница Георги Димитров, София