Ричард Хаклут (1551–1616 г.) е първият сериозен английски географ. Неговата книга обхваща най-важните плавания, странствувания, търговски пътешествия и географски открития на ренесансова Англия и представлява твърде занимателен сборник, от който тук са подбрани откъси от корабни дневници, поверителни доклади, архиви от XVI век. Съвсем непринудено авторът включва подробни описания на флората и фауната, бреговата линия, градовете и живота по непознатите за онова време земи.

5,5 Пътешествия и открития
Voyages and discoveries,


Издание:

Ричард Хаклут. Пътешествия и открития

Английска, първо издание

Библиотека морета, брегове и хора

Номер 52

 

Преводач: Васил Атанасов

Рецензент: Николай Божилов

Редактор: Жана Кръстева

Художник: Мария Зафиркова

Худ. редактор: Владимир Иванов

Техн. редактор: Добринка Маринкова

Коректор: Светла Карагеоргиева

Библиотечно оформление: Иван Кьосев

 

Дадена за набор на 28. VI. 1984 г.

Подписана за печат на 20 XI. 1984 г.

Излязла от печат м. декември 1984 г.

Изд. № 1791 Формат 84/108/32

Печ. коли 23 Изд. коли 19,32

УИК 20,15 Цена 1,89 лв.

ЕКП 9532121411; 2152–8 — 84

 

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ Варна

ДП „Стоян Добрев-Странджата“ — Варна Пор. № 711