5,3 Условен рефлекс
Odruch warunkowy,

5,4 Разследване
Rozpraawa,

5,8 Ананке
Ananke,


Издание:

Станислав Лем. Приключенията на звездния навигатор Пиркс

Библиотека „Фантастика“ №6

Преведе от полски: Огнян Сапарев

Редактор: Стоянка Полонова

Коректор: Мария Стоянова

Полска. II издание. ЛГ VI. Тематичен №23

95364 22312

Излязла от печат на 20.VIII.1981 година.

УИК 14,21. Цена на книжното тяло 1,56 лева. Цена 1,64 лева.

Издателство „Народна младеж“, 1981

ДП „Тодор Димитров“, София, 1981

 

Stanislaw Lem. OpowieSci о pilocie Pirxie. Czytelnik Warszawa. 1973