В безпощадна борба с асовете на КГБ Тайгър Мен попада в паяжината на най-очарователната жена шпионин. Всички съставки на шпионския детектив са налице: полудял учен, фатална жена, главоломно действие.

Гениален учен решава да поеме ролята на Бога. Едно малко устройство в системата за управление на междуконтиненталните балистични ракети и Америка всеки момент може да бъде изтрита от картата на света.

4 Двоен контрол
The By-pass Control,


Издание:

Мики Спилейн

Двоен контрол

Американска първо издание

 

© „Евразия“, 1993

© „Eurasia publishers“, 1993

с/o GPA, Sofia

 

© Mickey Spillane, 1966

New York: The New American Library, Signet Books 1967

 

Превод ЕАР

Редактор Елиана Владимирова

Коректор Пламен Възланов

Художествено оформление ЕАР

Набор Елиана Владимирова

Компютърен дизайн Александър Мандалов

Гарнитура Times

Формат 84×108/32

Печатни коли 16

Печат ДФ „Полиграфия“

Цена 25 лв.