В тази книга няма да намерите технократски описания на бъдещето или на чужди светове, нито страховити видения на планетарна катастрофа. Обект на тези изящни съвременни приказки е човекът — от миналото, днешният и бъдещият — с неговото отношение към другите хора, науката и някои жизнено важни въпроси, които Земята днес решава. Творенията на този забележително културен автор, често проникнати от весел хумор, завладяват със своята динамика и с неотменната сериозност на идеите си.

Съдържание

Такан за децата на Земята 4,3

Такан для детей Земли,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Така започват наводненията 4,7

Как начинаются наводнения,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Аз пръв ви открих 4,7

Я вас первым обнаружил!,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Повреда на линията 4,6

Поломка на линии,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Избор 5

Выбор,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Увод 4,5

Вступление,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Връзки от личен характер 4,6

Связи личного характера,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Трябва да се помогне 5

Надо помочь,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Два вида телепортация 4,5

Гусляр — Саратов [= Два вида телепортации],
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Данаев дар 4,7

Дар данайцев [= Дар данайца],
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Космически десант 4,8

Космический десант,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

За любовта към безсловесните същества 4,4

О любви к бессловесным тварям,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Недостойният богатир 4,5

Недостойный богатырь,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Кир Буличов. Гуслярски истории

Фантастични разкази

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1982

Библиотека „Галактика“, №32

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Съставител: Агоп Мелконян

Рецензент: Гергана Калчева-Донева

Преводач: Донка Станкова

Редактор: Каталина Събева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Жулиета Койчева

Съветска, I издание

Дадена за печат на 24.XI.1981 г. Подписана за печат на 19.I.1982 г.

Излязла от печат на 19.II.1982 г. Формат 70/100/32 Изд. №1530

Печ. коли 14. Изд. коли 9,07. УИК 8,63. Цена 1.50 лв

Страници: 224. ЕКП 95363; 21331 5517–62–82

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

С-32

© Донка Станкова, преводач, 1982

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата 1982

c/o Jusautor, Sofia

История

  1. — Добавяне
  2. — Добавени издателска анотация и предговор; поправена информационна част.

Библиоман