В своята книга „Свещеният вертеп“ видният френски публицист Лео Таксил, известен вече на нашия читател с неговата прекрасна книга „Забавна библия“, пресъздава историята на християнството, по-точно на неговото западно разклонение — католицизма. Това е действително своеобразна история. Лицемерие, фарисейство, измама, подкупи, убийства и прелюбодеяния — ето с какво е осеян пътят на „светите отци“. Но защитниците на религията старателно премълчават тази история.

Написана ярко сатирично, живо и увлекателно, книгата на Таксил показва истинския лик на папи, кардинали и епископи. Къде са тяхната праведност и честност? От тях няма и помен. Читателят вижда, че в църковните йерарси са съсредоточени пороците и греховете, против които те се обявяват на думи.


Информация

Издание:

Лео Таксил. Свещеният вертеп

Второ издание

Преводач: Борис Мисирков

Редактор: Димитър Попиванов

Художник: Петър Добрев

Художествен редактор: Пенчо Мутафчиев

Технически редактори: Станка Милчева и Васил Ставрев

Коректор: Ани Байкушева

Дадена за набор: м. ноември 1980 г.

Подписана за печат: м. април 1981 г.

Излязла от печат: м. май 1981 г.

Печатни коли: 34,50

Издателски коли: 31,72

Формат: 60/84/16

Издателство на Отечествения Фронт — София, 1981 г.

ДП „Тодор Димитров“ — София, 1981 г.

История

  1. — Добавяне

Библиоман