Жозеф Бедие
Романът за Тристан и Изолда

(възобновен от Жозеф Бедие)


Издание:

Романът за Тристан и Изолда,

възобновен от Жозеф Бедие

 

Френска

Първо издание

 

Le Roman de Tristan et Iseut

renouvelé par Josef Bédier

L’Edition d’Art — Paris, 1929

 

Предговор: Стоян Атанасов

Превел от френски: Първан Черкаски

 

Литературна група — ХЛ. 04/9536672211/5557-7-85

 

Редактор: Силвия Вагенщайн

Художник: Петър Добрев

Художник-редактор: Ясен Васев

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректор: Грета Петрова

 

Дадена за набор ноември 1984 г.

Подписана за печат януари 1985 г.

Излязла от печат март 1985 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 9.

Издателски коли 7,56. УИК 8,19

 

Цена 1,61 лв.

 

ДИ „Народна култура“, София, 1985

ДП „Димитър Благоев“, София