Всяка от полудокументалните новели в сборника на видния американски писател Теодор Драйзер (1871–1946) е посветена на един женски образ. Житейските съдби са проследени в безхитростен разказ, който обаче позволява на автора да разгърне проникновението си на психолог и мислител, на моралист.

Редом с животоописанието на своите героини Драйзер ни представя острите социални, а и политически трусове в Съединените щати от началото на века и годините непосредствено подир Първата световна война. В много от страниците на книгата се долавя полъхът на историята — засилващата се експлоатация, кризата на буржоазния морал, глухият подземен тътен на недоволството и първите опити за организиране на работническото движение отпреди „Червеното десетилетие на Америка“. А в „Ърнита“ непосредствено са предадени впечатленията на автора от началото на социалистическото строителство в Съветския съюз, показано е магнетичното притегляне на Октомврийската революция върху умовете и сърцата на прогресивно настроените американци.

Представителки на различни социални прослойки, героини или жертви, победителки или потърпевши, жените от тази своеобразна галерия портрети са обединени от общия стремеж към щастие и любов, към себеутвърждаване и място в живота.

Никога не ме е уморявал интересът към това, как живеят другите хора, как проправят пътя си в живота.

Парите лягат като печат върху всичко най-добро в Америка. Заради милионите му Хенри Форд се приема за неоспорим авторитет по интелектуални въпроси от всякакъв род.

Аз съм против всякакъв конфликт със Съветския Съюз, независимо от кого е подбуден. Мисля, че Съветския Съюз е икономическа и политическа система, която още сега е в състояние да се конкурира със западните капитали, а в бъдеще — може би още в близко бъдеще — ще се окаже по-силна от тях.

Теодор Драйзер


Издание:

Теодор Драйзер

Галерия жени

 

Превод от английски: Вера Стоименова

Редактори: Димитрина Кондева, Красимира Абаджиева

Редактор на издателството: Красимир Мирчев

Художник: Владимир Велков

Художник-редактор: Лиляна Басарева

Техн. редактор: Петко Узунов

Коректор: Светла Митева

 

Дадена за набор: 4. VI. 1984 г.

Формат: 32/84/108

Печатни коли: 14

Издателски коли: 11,76 УИК 11,90

КОД 26/9536622311 /5557–19–84

Издат. №53 (1053)

Подписана за печат на: 6.IX.1984 г.

Излязла от печат на": 27.IX.1984 г.

ЛГ VI

 

Цена 1,40 лв.

 

ДП „Г. Димитров“ — Ямбол

Профиздат, 1984