Характерно за творчеството на известния полски романист Тадеуш Доленга-Мостович е динамичното развитие на действието, изпъстрено с неправдоподобни ситуации, които, като се позамисли човек, могат да се случат на всеки, с невероятни решения, които в крайна сметка бичуват злото и утвърждават доброто. Романът „Знахар“ не прави изключение, както и следващата му творба „Морал“ — продължение на повествованието за знаменития хирург професор Вилчур.


Издание:

Тадеуш Доленга-Мостович. Знахар

Роман в две книги

Тематична поредица: „Книги от екрана“

 

Рецензент: Венцеслав Караиванов

Преводач: Антоанета Балканджиева

Послеслов: Атанас Свиленов

Редактор: Слава Николова-Герджикова

Художник: Олга Паскалева

Художник-редактор: Зоя Ботева

Технически редактор: Васил Стойнов

Коректори: Лили Парева, Елена Нягулова

 

Код: 29/95364/5544 — 25/88

Полска. Първо издание. Издателски №12/1988.

Дадена за набор на 7 декември 1987 г.

Подписана за печат на 8 юли 1988 г.

Излязла от печат м. август 1988 г. Формат 60×84/16.

Издателски коли 16,09. Печатни коли 17,25. УИК 14,52. Цена 2,94 лева

Издателство с печатница на Българския земеделски народен съюз

1592 София, улица „Илия Бешков“ №2. Поръчка №7632/1987 г.

 

Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Znachor

Wydawnictwo Łódzkie, Łódz 1985

© Антоанета Балканджиева, преводач

c/o Jusautor, Sofia 1988. Ч–3