Съдържание

Подаръкът на Дядо Господ 5

Das Paket des lieben Gottes,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Бертолт Брехт. Трофеите на Лукул. Избрани разкази

Съставителство и корекция: Венцеслав Константинов

Редактор на издателството: Красимир Мирчев

Художник: Марио Вътков

Художник-редактор: Басарева

Технически редактор: Петко Узунов

Коректор: Мария Енчева

Издателски №68 (1068)

Код: 26 9536422311/5546-7-83

ДП „Атанас Стратиев“ — Хасково

„Профиздат“, 1983 г.

История

  1. — Добавяне

Библиоман