Войната на Мрачния се стоварва върху Келеуан и Мидкемия и настъпва време за геройства, изпитания и разруха.

В света на загадъчните дасати Пъг, Магнус и останалите членове на Конклава трябва да използват всичко възможно, за да спасят народите си от машинациите на злия магьосник Лесо Варен и от гнева на Лудия бог, който се е събудил…

Спасението може да дойде от необичаен съюзник — приятел, отдавна смятан за мъртъв — чиито сили са крайно необходими. Надвиснала е решаваща битка… последната яростна атака срещу най-отмъстителните сили на злото.


Издание:

Реймънд Фийст. Гневът на Лудия бог

Серия Войната на Мрачния, №3

Американска, първо издание

Редактор: Иван Тотоманов

Оформление на корица: „Megachrom“, 2010 г.

ИК „Бард“ ООД, 2010 г.

ISBN: 978–954–655–102–3