В тази книга Джералд Даръл описва шестмесечно пътешествие в Южна Америка. Целта му е да събере корекция от редки животни за някои зоологически градини в Англия, обаче нещата се объркват и започват неочаквани премеждия. Авторът остава верен на познатото ни чувство за хумор, увлича ни с приятния разказ, точните и остроумни описания на животни, пора и пейзажи.

Описаните събития имат сюжетна и хронологична връзка с „Шепнещата земя“ — едно своеобразно продължение на „Пияната гора“.

5,8 Пияната гора
The Drunken Forest,

Издание:

Пияната гора

Джералд Даръл

 

Превод: Борис Дамянов

 

Издателска къща „Пан ’96“ ООД

„Книги за животни“, №8

2000 г.

 

Редактор: Теодора Станкова

Предпечат ЕТ „Катерина“

ISBN 954–657–290

Печат „Балкан прес“ АД