Името на сравнително младата американска белетристка Ан Тайлър (родена в 1941 г.) вече е известно на читателите от много страни в света. „Вечеря в ресторант «Носталгия»“ (издаден у нас от ДИ „Народна култура“) бе обявен за най-добър роман на 1982 година в САЩ не само от литературната критика, но и от редица изтъкнати писатели в тази страна: „Въздействената сила на прозата на Ан Тайлър е ненадмината!“, писа Джон Ъпдайк. Най-новият роман на Ан Тайлър „Турист по неволя“ (1985) бе удостоен с авторитетната награда на нюйоркските критици. „Превъплъщенията на Морган“ е от ранните произведения на писателката, но то обогатява представата за нейния своеобразен талант на проникновен социопсихолог, трасирайки основната тема в богатото й творчество: семейството като арена на човешкия живот, където бушуват любов и вражди, сълзи и радост, разбиране и студенина. Главният герой Морган е странна личност, човек, неудовлетворен от себе си и увлечен в интересна, ала сложна игра на идентичности, които сменя постоянно, за да се почувствува полезен на хората и обществото. Хуморът и деликатната интимност, с които се води повествованието, преодоляват дистанцията между героя и читателя, повеждайки го в тъжно — весело съпреживяване на превратностите в живота на обикновения човек.


Издание:

Ан Тайлър. Превъплъщенията на Морган

Американска. Първо издание

Превела от английски: Виолета Кюмюрджиева

Рецензент: Вера Ганчева

Редактор: Жечка Георгиева

Художник: Ада Митрани

Художник-редактор: Стефан Десподов

Технически редактор: Евекил Лападатов

Коректор: Евдокия Попова

ДИ „Народна Култура“ — София, ул. „Гаврил Генов“ 4

ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Николай Ракитин“ 4

 

Дадена за набор: октомври 1986 г.

Подписана за печат: януари 1987 г.

Излязла от печат: февруари 1987 г.

Формат 84X108/32

Печатни коли 19, Издателски коли 15,96, УИЩ 17,64

Литературна група — ХЛ. 04/95366 23411/5637–285–87

Цена 2,04 лв.