Автор на повече от 70 кино– и телевизионни сценария и няколко романа, Геза Цифра е известен западногермански писател с вкус към криминалния жанр и към жизнеутвърждаващата комедия. „Смъртта вкарва голове“ е един от последните му романи, чиято тема е заплетена афера в английския професионален футбол. Какви са били мотивите на убиеца, застрелял тримата най-добри играчи от преуспяващ футболен клуб? Кой е той? Авторът ще ни отговори с професионална вещина — без евтини уловки, като заинтригуващо ни води към развръзката.


Издание:

Геза Цифра. Смъртта вкарва голове

Преводач: Веселин Радков

Редактор: Каталина Събева

Оформление: Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Паунка Камбурова

Формат 32/70 x 100 Печ. коли 12

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна, 1982 г.

Държавна печатница „Балкан“ София