Глен Кук
Сенчести игри

(Първа книга на юга)

След разрушителната битка при Чар Знахаря повежда силно намалелия Черен отряд на юг в търсене на изгубените Анали. Те трябва да бъдат върнати в Катовар — град, отдалечен на осем хиляди мили, който може би съществува само в легендите, родното място на първите Свободни наемници.

 

Всяка стъпка от пътя на отряда е следвана от мрачните сенки на черни гарвани. Колкото повече напредват на юг, през бъкащата от буболечки джунгла, през завардените от жадни за кръв пирати реки и градове — полуживи или мъртви, преследвани от спомена за някогашния кървав преход на отряда на север, толкова повече броят на наемниците нараства. Но те са неизменно наблюдавани от Господарите на сенките — смъртоносен нов враг, който заплашва да завладее свободните градове на север. Тамошните предводители виждат във възвръщащия се Черен отряд единствения си шанс да не попаднат под влиянието на Сенчестите… и някогашните велики магьосници — Покорените…

4,8 Сенчести игри
Shadow Games,

Издание:

Глен Кук. Сенчести игри: Първа книга на юга

Американска, първо издание

Превод: Симеон Цанев

Редактор: Персида Бочева

Коректор Персида Бочева

Предпечатна подготовка: „Квазар“

ИК „Лира Принт“, София, 2005 г.

ISBN: 954-8610-80-9