Джеймс Джойс
Дъблинчани

(в превод на Мирена Пламенова)

4 Сестрите
The Sisters,

5,5 Случайна среща
An Encounter,

5 Арабина
Araby,

6 Евелин
Eveline,

4 След ралито
After the Race,

5 Двама храбреци
Two Gallants,

6 Пансионът
The Boarding House,

6 Малкият облак
A Little Cloud,

5 Копия
Counterparts,

4 Пръст
Clay,

5,5 Нещастен случай
A Painful Case,

0 Денят на бръшляна
Ivy Day in the Committee Room,

0 Майка
A Mother,

0 Грация
Grace,

0 Мъртъв
The Dead,