4 Борка, аз и Невидимко
Борка, я и Невидимка,


Издание:

Юрий Томин

Борка, аз и Невидимко

 

Редактор: Люба Мутафова

Художник: Румен Скорчев

Художествен редактор: Иван Стоилов

Технически редактор: Георги Русафов

Коректор: Емилия Димитрова

 

Дадена за печат на 23.X.1963 г.

Излязла от печат на 20.II.1964 г.

Поръчка №21

Тираж 15 000

Формат 1/16 59/84

Печатни коли 10,75

Цена: 0,55 лв.

 

Издателство „Народна младеж“, София, 1964

Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“, София, 1964