Любен Дилов Иванов е роден на 25 декември 1927 година в град Червен бряг. Завършил е гимназия в Луковит, а висшето си образование по български език и литература — в Софийския държавен университет.

Първите си разкази публикува още като студент във вестник „Народна младеж“ и в литературния сборник „Смяна“ през 1951 година. Оттогава сътрудничи на столичните списания и вестници с разкази, очерци, статии, рецензии и др.

През 1953 година Издателство „Народна младеж“ издаде първата му книга, повестта за юноши, „Гълъби над Берлин“.

Фантастичният роман „Атомният човек“ е неговата втора книга.


Издание:

Любен Дилов

Атомният човек

 

Библиотека „Приключения и научна фантастика“ №40

Научно-фантастичен роман

За горна училищна възраст

 

Корицата, титулката и илюстрациите са направени от художника Александър Денков

Редактор: Ганка Димитрова

Художествен редактор: Михаил Руев

Технически редактор: Жак Битев

Коректор: Недялка Труфева

 

Българска. Дадена за набор на 25. VI. 1958 год.

Излязла от печат на 30. IX. 1958 г. Формат 1/16 59/84.

Печатни коли 18.75.

 

© 1958 Любен Дилов

Издателство на ЦК на ДСНМ „Народна младеж“, София, 1958

Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“ София, 1958