Съдържание

Васко да Гама 5,2

Васко да Гама,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

К. Кунин

Васко да Гама

 

Редактор: Руселена Георгиева

Художник: Владислав Паскалев

Художествен редактор: Таня Николова

Технически редактор: Милка Иванова

Коректор: Кръстина Денчева

ДИ „Наука и изкуство“, 1974

Печатница „Александър Пъшев“ — Плевен

История

  1. — Добавяне

Библиоман