Издание:

Вера Мутафчиева

Алкивиад Велики

 

Редактори: Катя Цонкова, Нина Цанева

Художник: Божидар Икономов

Художествен редактор: Пенчо Мутафчиев

Технически редактор: Станка Милчева

Коректори: Ани Георгиева, Галина Кирова

Излязла от печат: декември 1984 г.

Тираж: 45 200

Издателство на Отечествения фронт

ДП „Г. Димитров“ — Лозенец