4,8 Кинг Конг
King Kong,


Издание:

Едгар Уолъс. Кинг Конг

Второ издание

Редактор: Анна Томова

Превод от английски език: Юлий Генов

Художествен редактор: Скарлет Панчева

Технически редактор: Видин Дръндев

Коректор: Йовка Куманова

Формат 54/84/16

Издателска къща „Интерпрес’67“ 1784 София, бул. Ленин 113

Изд. коли: 8,50 31/16231/5557/184/90

Подписана за печат 12.1.1991 г.

Излязла от печат 15.11.1991 г.

Отпечатана в ДП „Балкан“ — София