Съдържание


Информация

Издание:

Жан-Жак Русо. Изповеди

Френска. Първо издание

Литературна група IV. Тематичен номер 3360

 

Редактор: Пенка Пройкова

Художник: Иван Кьосев

Художествено оформление: Иван Кьосев

Художник-редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Йорданка Киркова, Лидия Стоянова

 

Дадена за набор на 18.IX.1972 г.

Подписана за печат през януари 1973 г.

Излязла от печат през февруари 1973 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 44 3/4. Издателски коли 34,01

Цена 3 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, ул. Гр. Игнатиев 2-а

ДПК „Димитър Благоев“ — София, ул. Ракитин 2

История

  1. — Добавяне

Библиоман