Издание:

Вики Баум. Това, което мъжете не знаят

ИК „Век 22“, София, 1992

Редактор: Славчо Атанасов

ISBN: 954–416–063–9