ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО ЗАПОЧВА…

Хората най-напред достигат звездите, пътувайки болезнено бавно с подсветлинна скорост… после откриват мрежата Бозе, която позволява корабите да скачат мигновено от едно място на галактическия ръкав в друго. След като влизат в мрежата, те откриват загадъчни артефакти, оставени преди няколко милиона години от изчезнала раса. Неразбираеми за човешки и за нечовешки умове, артефактите видимо не се подчиняват на природните закони.

КОЙ ЩЕ НАСЛЕДИ ВСЕЛЕНАТА?!

Загадъчната раса на Строителите е определила правилата на играта преди десет милиона години. Те са прости. Правила няма. Само една раса ще бъде техен спътник.

Дали това ще сме ние?

5 Сливане
Convergence,


Издание:

Чарлз Шефилд. Сливане

Американска, първо издание

Превод: Георги Стоянов

Редактор: Саша Попова

ИК „БАРД“, София, 2000 г.

ISBN: 954-585-135-Х