Дяволът без късмет и други приказки

(Полски народни приказки)


Издание:

Дяволът без късмет и други приказки — полски народни приказки

 

Преразказани от Б. М. Длугошевски

Преводач: Ани Божкова

Художник: Христо Кърджилов

 

Издателство „Български художник“