„Паноптикум на стари криминални случки“ е пъстра колекция от увлекателни и забавни истории от практиката на пражката полиция от времето, когато детективите са носели черни бомбета и войнствено стърчащи мустаци, всеки ги е познавал веднага, но и те са познавали всички, така че е нямало защо да се крият. От времето, когато джебчиите са черпели с грог детективите, защото са смятали за свой дълг да се грижат за тези, които отговарят за тях.

На професор Франтишек Гел

На вниманието на любезния читател!

Това, което ще четете, не са разкази, а случки. А случките действително стават, докато разказите се разправят.

Ако разлистите стари вестници, ще намерите там криминални и съдебни случаи, които са подтикът за написването на тази книга. За нейната поява обаче непосредствена вина има Франтишек Гел, който ми обърна внимание на няколко случки от своята репортъорска практика и ги допълни с това, което никога не бе намерило място във вестниците. Когато прочете първите ми творения върху онова, което някога бе преживял, той се удиви, че съм написал всичко по-иначе, отколкото е било в действителност. И ми каза:

„Донеси ми по-скоро следващите работи, за да разбера как всъщност се е случило всичко тогава…“

Може би това беше казано от учтивост, може би беше шега; когато говориш с остроумен човек, никога не знаеш какво точно има пред вид.

Така от случките се появи тази книга, която иска да покаже как бавно и трудно (а често само с помощта на случайността) на света се ражда справедливостта. И още нещо — да прослави тези, които служат на истината: малко непохватните детективи и полицейските съветници от минали времена, които, разбира се, не са съзнавали на какво възвишено нещо служат и не са смятали своята работа за геройство, а за служебно задължение.

И тъй като става дума за стари събития, от които ни отделя времето, кървавите случки биха могли да не се приемат сериозно, а с усмивка. Какво искате — и панаирджийските балади, разказващи за страшни убийства, днес предизвикват само усмивка.

Авторът

Случайността не раздава добро и зло, тя по-скоро подхвърля началната възможност за добра или зла постъпка.

Епикур

Това, което не може да се подчини на всеобщите закони, е случайно.

Фр. Енгелс

Случайността в края на краищата е бог.

А. Франс

5 Случайност
Náhoda,

4,5 Подпалвач
Žhář,

5 Атрапи
Atrapy,

3,3 Съвест
Svědomí,

5 Гардеробът
Skříň,

4 Мъжът в черно
Muž v černém,

4 Който пести, има за трима
Kdo šetří, má za tři,

4 Убиец
Vrah,

4 Клетвата
Přísaha,

4 Отпечатъкът
Otisk prstu,

4 Лейди Макбет от Винохради
Lady Macbethová z Vinohrad,

4 Играта
Hra,

4,5 Ерцхерцогът
Arcivévoda,

4 Шпионин
Špion,

3 Справедливост
Spravedlnost,


Издание:

Иржи Марек. Паноптикум на стари криминални случки

Книгоиздателство „Г. Бакалов“, Варна, 1980, Библиотека „Галактика“, №16

Преводач: Ирина Кьосева

Рецензент: Димитър Пеев

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Оформление: Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Жулиета Койчева

Чешка, 1 издание

Дадена за печат 17.ІV.1980 Подписана за печат 4.VІІ.1980

Излязла от печат 25.VІІ.1980 Формат 32/70×100 Изд. №1367

Печ. коли 19,0 Изд. коли 12,30 УИК 14,48

Цена 2,00 лв. ЕКП 92364 29431 5627-22-80

08 Книгоиздателство „Г. Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“, София

 

© Jiří Marek

Panoptikum starých kriminálních příběhů

Praha, Československý spisovatel, 1974