От правителствена лаборатория, която се занимава с генетичните изменения избягват две същества.

И двете притежават изключителни способности, но ги дели нетърпимост и омраза, защото олицетворяват доброто и злото.

Ужасяващото е, че и двете са на свобода.

5,3 Пазители
Watchers,


Издание:

Дийн Кунц. Пазители

Американска, първо издание

Редактор: П. Станимиров

Коректор: Росица Варадинова

Художник: Петър Станимиров

ИК „Плеяда 7“ София, 1993 г.