Гневът на демонския крал

Мидкемия отново е под ужасната сянка на Изумрудената кралица. Нейните тъмни сили са готови да предприемат опустошително нашествие срещу Островното кралство. В навечерието на предстоящата битка магьосникът Пъг и неговият отдавнашен приятел Томас откриват, че иде нещо много по-ужасно от чародейството на кралицата. Единствената им надежда е да успеят да издирят изчезналия преди много време чародей Макрос Черния и да противопоставят на заплахата могъщите сили, които той владее.

Парчета скършена корона

Врагът е съкрушен, но мирът все още убягва на Кралството.

Докато хората се залавят да възстановят великата доскоро държава, нова заплаха се надига от пепелищата на войната — страховитият Фадавах, бивш командващ генерал от армията на Изумрудената кралица. Сграбчил изтърваните юзди на командваната от него армия, той се стреми да изкове своя лична империя върху отломките на Западните владения.

Така на плещите на двама младежи — Джими и Даш — пада тежкото бреме да съберат парчетата от скършената корона и да въздигнат кралството до прежната му слава.


Издание:

Реймънд Фийст. Войната на студенокръвните (том 2)

Гневът на демонския крал. Парчета скършена корона

Американска

Редактор: Иван Тотоманов

Оформление на корица: „Megachrom“, 2009 г.

ИК „Бард“ ООД, 2009 г.

ISBN: 954-585-355-7