Авторът на тази книга — великият руски учен Лев Николаевич Гумильов — е създал нова наука, науката за етногенезиса, която отговаря на много отколешни въпроси:

Как и защо възникват етносите?

Защо едни етноси са изчезнали, а други все още обитават Земята?

Защо всеки нов етнос се поражда от поне два други?

Стареят ли етносите подобно на хората?

Как влияят пасионарните личности на етногенезиса?

Защо възникването на етносите не е социално, а природно явление?

Каква е ролята на ландшафта и стереотипа на поведение на хората в етногенезиса?


Информация

Можете да закупите хартиеното издание на книгата от книжарница „Сталкер“.

 

 

Издание:

Лев Гумильов. Етногенезисът и биосферата на Земята

Руска. Първо издание

 

Превод от руски, предговор, бележки и показалци: Милан Асадуров, 2007

Корица и оформление: Сталкер ООД, 2007

Коректор: Маргарита Асадурова

 

Дадена за печат: април 2007

Излязла от печат: май 2007

Печатни коли: 42. Формат: 60×90/16

Печат: Вулкан-4

ИК „Сталкер“, Варна, 2007

ISBN 978-954-8196-20-1

 

Л. Н. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли (1976, 1989)

Под ред. д.г.н. проф. В. С. Жекулина. 2 изд. испр. и доп. Л.: Изд-во ЛГУ. 1989.

 

Russian text of Lev Gumilevs Work Copyright 2005 by Margarita Novgorodova

The rights for the Bulgarian edition are acquired via FTM Agency. Ltd. Russia, 2007.

История

  1. — Добавяне
  2. — Добавяне на въвеждащо интервю

Библиоман