Съдържание

Денят не съмва за нас 4

Le jour ne se léve pas pour nous,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Робер Мерл, Денят не съмва за нас

Издателство „Христо Ботев“, София, 1991

Първо издание

Превела от френски: Мила Мусакова

Редактор: Красимир Мирчев

Консултант: Димитър Димитров

Художник: Стефан Груев

Художествен редактор: Александър Хачатурян

Технически редактор: Сашо Георгиев

Коректор: Маргарита Гочева

Издателски №8631

Дадена за набор на 2.VII.1990 г.

Подписана за печат на 16.I.1991 г.

Излязла м. февруари 1991 г.

Печатни коли 14,50 Издателски коли 12,18

Условно-издателски коли 12,20

Формат 84X108/32. Цена 5.99 лв.

Код 22/9536629311/5637–256–90

Издателска къща „Христо Ботев“ — София, бул. „В. И. Ленин“ №47

ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ №2

Robert Merle, Le jour ne se léve pas pour nous

©Librairie Plon, 1986

©Мила Мусакова, превод с/о Jusautor, Sofia, 1991

История

  1. — Добавяне

Библиоман