Животът на Дризт До’Урден — преследвания мрачен елф, е по-добър от всякога. Неговият най-скъп приятел, Бруенор, е възвърнал трона си, а обичните му спътници — Уолфгар Кати-Бри, подготвят сватбата си напролет. Дори полуръстът Риджис е изоставил охолния си живот, за да се върне при своите приятели. Всички са се събрали в изпълнените с несметни богатства зали на Митрил Хол, където се чувстват в безопасност, а чуковете на джуджетата напяват своята дребна и безкрайна песен. Но за да постигне това, Дризт е оставил зад гърба си могъщи врагове и миналото не е забравено. Лот, страховитата Кралица на Паяците, почитана от мрачните елфи, няма да се спре пред нито, за да отмъсти на До’Урден за някогашното му непокорство прегрешения. Тя успява да се промъкне: между приятелите и да посее семената на недоверието и ревността сред тях. И приключенията започват отново.

5,2 Наследство
The Legacy,


Издание:

Р. А. Салваторе. Наследство

Редактор: Милена Иванова

Дизайн на корицата: Бисер Тодоров

Предпечатна подготовка: Николай Стефанов

ИК „Инфо дар“, София, 2004

ISBN 954–761–075–9