Не мога да намеря отговори в Митрил Хол… Привидното спокойствие на Дризт До’Урден не ми показва нищо от бъдещите замисли на елфа.

И все пак, в името на моите приятели трябва да узная мрачните му намерения. И така, аз се страхувам, че ми остава само едно място, където да проверя…

 

Подземния мрак. Мястото на зловеща тъмнина, където не съществуват сенки и където Дризт До’Урден не желае никога да види отново. Но благодарния мрачен елф все пак се връща там, за да открие своите прияли в града на гномовете Блингденстоун и да стигне до Мензоберанзан — града на мрачните елфи. И едва тогава той разбира истинските размери на злото, което набира сили и протяга ненаситните си пипала към приятелите му в Митрил Хол.

Съдържание

Беззвездна нощ 5,3

Starless Night,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip


Информация

Издание:

Р. А. Салваторе. Беззвездна нощ

Редактор: Ангелина Вълчева

Дизайн на корицата: Бисер Тодоров

Предпечатна подготовка: Таня Петрова

ИК „Инфо дар“, София, 2004

ISBN 954–761–141–0

История

  1. — Добавяне

Библиоман