— ИМАМ НУЖДА ОТ ТЕБ! — НАСТОЯВАШЕ КЕРИ.

— Мисията ти е равносилна на самоубийство.

— Известно ми е.

Разярен, Линк й обърна гръб. По дяволите! Тя се взираше в него с нежния поглед от предишната вечер в кръчмата. Именно този поглед го накара да забрави за предпазливостта и да я последва.

Добре си спомняше колко му хареса. Пък и беше мъжко момиче. Но той се нуждаеше не от куража, а от топлото й, зовящо тяло. Искаше да бъде обгърнат от стройните й крака и от дългата, мека като коприна коса. Знаеше обаче, че ще плати скъпо за прибързаното си решение.

— Да вървим! — рече Линк.

5 Сделка с дявола
Devil’s Own,

Издание:

Сандра Браун. Сделка с дявола

ИК „Арлекин България“